Στις 12/5/2023 ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία η ημερίδα με θέμα “Synergies for the future – in Public Services”.

Η ημερίδα διοργανώθηκε από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας ΕΔΥΤΕ Α.Ε. (GRNET), φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τον Κόμβο Καινοτομίας για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση GR digiGOV-innoHUB. Επίκεντρο των παρουσιάσεων της ημερίδας ήταν η Τεχνητή Νοημοσύνη (TN) και ο ρόλος του Δημόσιου Τομέα προς όφελος των πολιτών, τo σχήμα διακυβέρνησης δεδομένων (data governance), οι ευκαιρίες για συνέργειες, η ευρωπαϊκή στρατηγική και η ανάγκη χάραξης θεσμικών πλαισίων.

Μέλη της ελληνικής κοινότητας Τεχνητής Νοημοσύνης, εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου, εμπειρογνώμονες και στελέχη χάραξης πολιτικής για την Τεχνητή Νοημοσύνη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και κορυφαία στελέχη δημόσιων φορέων και υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στον σχεδιασμό και τη δημιουργία ψηφιακών υπηρεσιών με τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης παρακολούθησαν τις παρουσιάσεις και συμμετείχαν στην συζήτηση με μεγάλο ενδιαφέρον.

H εκδήλωση ξεκίνησε με χαιρετισμό της Προέδρου του ΕΒΕΑ, Σ.Εφραίμογλου, η οποία τόνισε τη θετική επίδραση της αξιοποίησης της ΤΝ στο δημόσιο χώρο για τις επιχειρήσεις, καθώς και στην επιδιωκόμενη συνεργασία με τον Κόμβο.  Ακολούθησε ο  χαιρετισμός του νεοεκλεγή Προεδρου του ΣΕΚΕΕ, Μ.Μακρομάλλη.  Ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, Λ. Χριστόπουλος, αναφέρθηκε στη σημασία που έχει η ενίσχυση του οικοσυστήματος της Καινοτομίας και κάλεσε τους συμμετέχοντες φορείς να συμμετάσχουν στο -υπό διαμόρφωση- Παρατηρητήριο Τεχνητής Νοημοσύνης. Στη συνέχεια ο Διευθυντής Ψηφιακής Διακυβέρνησης  Α.Στασής αναφέρθηκε στις πολιτικές και δράσεις για τη διαμόρφωση του Παρατηρητηρίου ΤΝ. Ο Πρόεδρος της ΕΔΥΤΕ, καθ. Σ.Κόλλιας, παρουσίασε τις δυνατότητες, τις περιοχές εφαρμογής και τον ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Οικονομία και την Κοινωνία, το εξελισσόμενο παγκόσμιο τοπίο καθώς και τις προοπτικές και προκλήσεις που δημιουργούνται και τα σημεία αναγκαίας παρέμβασης. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Elevate Greece,  Μ. Δρίτσας παρουσίασε τα βασικά στοιχεία δραστηριότητας των καινοτόμων επιχειρήσεων που διαθέτουν τεχνογνωσία σε αυτόν τον τομέα.

Ακολούθησαν παρουσιάσεις που ανέδειξαν πτυχές της Τεχνητής Νοημοσύνης, όπως τα ανοιχτά μοντέλα και δεδομένα στη σύγχρονη ΤΝ.  Ο συντονιστής του Κόμβου Καινοτομίας για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση GR digiGOV-innoHUB, Γ. Κωτσής-Γιανναράκης, παρουσίασε το ρόλο του κόμβου για τη δημιουργία και προσφορά δημόσιων, ευφυών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Τα αρμόδια στελέχη της ΕΕ, παρουσίασαν την Ευρωπαϊκή στρατηγική για την ΤΝ, τις τρέχουσες πρωτοβουλίες και δράσεις με έμφαση στην αξιοποίηση της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας AI on-demand platform καθώς και τη σημασία της αξιοποίησης της ΤΝ από τους Κόμβους Ψηφιακής Καινοτομίας.

Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης ακολούθησε συζήτηση και διάλογος με τις τοποθετήσεις εμπειρογνωμόνων από τον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ελλάδα και τη συμμετοχή του κοινού. Τα βασικά συμπεράσματα συνοψίζονται στα εξής:

  • Μέσα από τις πρωτοβουλίες Ψηφιακού Μετασχηματισμού, ο Δημόσιος Τομέας σήμερα οδηγεί τις εξελίξεις με την προσφορά σύγχρονων δημόσιων υπηρεσιών, τις οποίες θα πρέπει να εξελίσσει με την ενσωμάτωση τεχνολογιών ΤΝ
  • Η προτυποποίηση και πιστοποίηση των διαδικασιών και συστημάτων του Δημοσίου αποτελεί προϋπόθεση για τη βέλτιστη αξιοποίησή τους. Το Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών ΜΙΤΟΣ και η ψηφιακή πύλη του κράτους gov.gr διαθέτουν σημαντική κωδικοποιημένη γνώση,  στην οποία μπορούν να προσαρμοστούν τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης προς όφελος του πολίτη και των επιχειρήσεων.
  • Η διακυβέρνηση δεδομένων (data governance) αποτελεί την πλέον σημαντική παράμετρο της ΤΝ και είναι αναγκαία η χάραξη στρατηγικής, η υιοθέτηση μοντέλων λειτουργίας και η θεσμοθέτηση νομοθετικών πλαισίων που να συνάδουν με τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Η διεπιστημονική και δια-τομεακή ανάπτυξη συνεργειών, η αξιοποίηση εργαλείων που προσφέρει η ΕΕ, όπως είναι η ευρωπαϊκή πλατφόρμα Τεχνητής Νοημοσύνης και η υιοθέτηση ανθρωποκεντρικής προσέγγισης είναι βασικοί πυλώνες για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στην εφαρμογή της ΤΝ.
  • Ο κόμβος ψηφιακής καινοτομίας GR digiGOV-innoHUB συντονίζει δράσεις για την ένταξη υπηρεσιών υψηλού τεχνολογικού επιπέδου και συνεργασίες για την ανάπτυξη ικανοτήτων (capacity building).

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στη Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας – Θ.Ε.Α., συνεργάτη και υποστηρικτή του GR digiGOV-innoHUB. Ακολούθησαν εργαστήρια συν-σχεδιασμού (co-creation workshop) σε κλειστό κύκλο, για την αντιμετώπιση τεσσάρων προκλήσεων του Δημόσιου Τομέα με τεχνολογίες ΤΝ.

Παρουσιάσεις της εκδήλωσης